2 Bình luận
  • gcdgcd
    Đây là bộ film mình coi đi coi lại nhiều nhất trong các bộ film hành động. Một phần cũng vì muốn học tiếng anh luôn
Website liên kết