5 Bình luận
  • doiepdut
    Sau năm năm được giải oan mà k xử tiếp để bồi thường cho người ta. Đợi đến gần 40 năm sau mới giải quyết. Thuế dân trả lương cho mấy ổng ngồi chơi k rồi
  • captain_vn
    Từ tiền thuế của dân chứ ai
  • ZannisQ
    Chúng mình trả lương cho mấy thằng báo cô, xong nó lại nhàn nhã ăn lương hưu à các bác.
Website liên kết