22 Bình luận
  • nambuit
    Ảnh gái chẳng có vấn đề gì, chỉ ngán nhất là mặc định gái trong ảnh sẽ được coi là hàng, các ông ngồi bàn tán giá cả. Đùa cợt mất dạy bỏ mẹ.
  • VuonChuoi
    Sếp ơi, cho ai ra đảo cũng đc nhưng đừng cho lão Cường ra đảo nha, không anh em lại tâm tư
Website liên kết