1 Bình luận
  • downfall
    Hồi trước có chặn xe rác nhưng khu nhà em vẫn thu gom bình thường.
    Hôm qua là lần đầu tiên không thấy gom rác, ngóng như ngóng mẹ đi chợ về.
    Tưởng là bão chị rác không đi
Website liên kết