3 Bình luận
  • soskhanh
    Hồi tỵ là không làm ở địa phương, không bổ nhiệm người thân làm ở địa phương chứ?
  • tuannguyenvt
    Trc giờ vẩn nghĩ là phúc của dân tộc
  • longlee666
    Hí hí ai mà dại mà lại làm thế. E là em gửi sang bên khác, bên khác gửi , em nhận lại. Quen biết nhau cứ thế mà làm. Vòng tròn ko hở tí nào. Lại khăng khít hơn ấy chứ
Website liên kết