19 Bình luận
 • VTV
  1tr view để phạt nguội con Toyota Fortuner
 • kekin
  @jurap yes sir

  Lúc kinh ass mai gu xì ét chờ bao tai trai
  Qui ken gót ờ bớt èn bớt ờ bao lợp quai ?
  Nao ghít do sét tu ghét tờ in đờ bé rỳ bài nai
  Còn qui còn đu xâm thinh đé sì ré đi ờ bai
  Đông quanh
  ân đơ
  Sờ núp đọt
  Sơn Toòn
  Loong bích chích đờ se tì tặc lai câm phôm
  Su tích du quán xâm ghét xâm
  Panadol tét xâm mà tách xâm
Website liên kết