23 Bình luận
  • quanhv
    @okroi bác sai rồi, NN tính năng suất dựa trên thời gian làm việc thực tế!
Website liên kết