1 Bình luận
  • StandByMe
    Khổ, các ông ý học mấy chục năm vẫn chưa thành tài, nên chưa có ông nào viết được sách.
Website liên kết