49 Bình luận
  • Baltimo
    Hãy trả lại @kanishi cho chúng tôi. Để đổi lại, chúng tôi xin trả thằng @soskhanh cho chúa đảo.
  • thinker
    @kanishi
    Bạn rất chịu khó gửi link, cũng ít khi có comment gì vi phạm.
    E làm sao thề việc e ko kiểm soát được ạ? Hay ý bác là người được giới thiệu thề?
Website liên kết