6 Bình luận
 • signoreV
  Dân tỉnh Preah Vinhear này khổ phải. Hết bị bọn Thái động quân rồi lại đến bọn Lào
 • taymonkhanh
  Nhớ là bản đồ phân định như luỳnh: muốn đi vào đền này thì lại phải đi vòng qua đất của nước láng giềng
 • Chungvnid
  Những vấn đề của lịch sử để lại không dễ đang giải quyết tí nào, như Hàn- Triều, Ấn - Pakistan...
 • anhle09
  bị ai đó giựt dây rồi.
Website liên kết