1 Bình luận
  • TrNgo
    Đối với người Việt và người TQ thì cần cho họ tập đi bộ trước khi nghĩ đến xe đạp. Nếu làm xe đạp với nhận thức như hiện nay thì xe được vài bữa là hỏng do phá hoại.
Website liên kết