1 Bình luận
  • firstlove87
    VN airline bỏ cái phụ thu xuất vé thì lại tăng cái phụ thu hệ thống, khách hàng tưởng bớt đc chi phí nhưng mà chi phí lại tăng lên.
Website liên kết