19 Bình luận
  • SuperSliver
    @kanishi hóa ra bao năm nay tất cả bị lừa dối, lúc nào điểm chuẩn cũng 26 27 điểm, toàn là điểm phét hết
Website liên kết