3 Bình luận
  • Duy_Truong
    Thế nhưng lãnh đạo để xảy ra cả đống bê bối trong ngành của mình thì vẫn chẳng sao cả. Kì diệu thay!
  • hiall
    Xử lý như thế nào? Quảng cáo cho cửa hàng thì rõ rồi.
Website liên kết