3 Bình luận
  • hill
    Lão này từ cái gốc SPA với gần 60 tuổi Đ nên phát biểu toàn sặc mùi mị dân!
    Nghĩ viễn cảnh lão thành công thì đổi tên nước thành CHXHCN Hoa Kỳ
Website liên kết