2 Bình luận
  • soskhanh
    Thẻ tín dụng có gì không thể thay thế ạ? Ngân hàng có "tài khoản thấu chi" cũng là một dạng tín dụng, nếu có cơ chế phù hợp thì hoàn toàn có thể thay thế thẻ tín dụng.
    • atcm
      @soskhanh ý mình là hiện nay các app thanh toán cũng chỉ là nạp tiền vào thanh toán hoặc liên kết trực tiếp với tài khoản/ thẻ ngân hàng, chứ chưa thể thay thế được vai trò của thẻ tín dụng.
Website liên kết