7 Bình luận
  • cicada
    Liệu vn index mai có nhuộm màu máu ko ae, hic hic
  • manhk45
    Tham nhũng cũng được tính là rửa tiền, đây là đối tượng có nhu cầu rửa tiền cao nhất sau mới đến Mafia và tội phạm khác nên Việt nam bị đưa vào danh sách các Quốc gia rửa tiền chẳng oan gì đâu.
  • laoxao
    Its fair
Website liên kết