4 Bình luận
 • 247az
  Đang thử tính năng đẩy link để lên hot xem. Mà sao bảo là tặng tối đa 4000 tokens mà tổng số tokens mình chẳng thấy trừ đi còn link đẩy thử cũng không có tác dụng gì. Vậy là sao nhỉ?
 • taicv
  Nhân viên là tài nguyên nhé (resource), để khai thác chứ ko phải để đầu tư
 • dangkimetqua
  Yếu tố này rất cơ bản mà ko mấy doanh nghiệp nào quan tâm.
 • totaltinh
  Doanh nghiệp Việt nên áp dụng theo tôn chỉ. Thái độ trước. Kỹ năng sau.
Website liên kết