25 Bình luận
 • bungbo
  Nói đến Nhật là người VN mất luôn tư duy phản biện. Méo hiểu ông gửi link nghĩ gì mà ghi 24h.
 • Anhlt_38HT
  Khảo sát, đóng dầm, hàn trụ, lắp ráp lan can, rải nhựa đổ thảm, ...chưa tính đến việc chờ nó cứng. Mà ổng có thể gõ đc chữ 24h? Thằng đăng bài này nó 1 là k có não, 2 là nó theo phát xít cổ súy dân mình, 3 là tay nhanh hơn não...
 • ngqhung
  Fake news, xem chừng khoảng 2-3 tháng. Tuy vậy tốc độ đó cũng rất đáng khâm phục.

  http://tinyurl.com/yaa6tflw
Website liên kết