1 Bình luận
  • itanium7000
    "Sau khi tháo máy thì iFixit đã xác nhận con chip U1 trên dòng máy iPhone 11 được Apple phát triển độc lập hoàn toàn".
    Tháo máy ra là biết được con chip cho Apple phát triển hoàn toàn
Website liên kết