13 Bình luận
  • BlackWidow
    Cái này liệu có hợp lý k nhỉ? Bản thân CO2 cần giảm trong không khí chứ k phải trong nước biển. Quá trình tự nhiên để yên là hoàn hảo, bản thân CO2 hoà tan trong nước là rất cần thiết cho các loài thuỷ sinh, con người lấy đi CO2 trong nước chính là lấy đi nguồn dinh dưỡng của các loài thuỷ sinh.
Website liên kết