2 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Thực ra để ý một tí thì ai cũng có thể mơ hồ nhận ra được, nhưng lần đầu mới thấy có người tổng hợp lại. Cá nhân em thấy việc đặt tên theo khu, cụm kiểu này hơi rối nhưng có thể bao quát rộng, việc nhớ riêng từng cụm cũng dễ hơn.
  • hao29
    phía gần Bờ Hồ thì đánh số đầu đường, phía xa Bờ Hồ thì đánh số cuối đường.
Website liên kết