1 Bình luận
  • trongnghia111
    - Mày không trả, tao sẽ ném c**t vào bể nước nhà mày!
    - Ấy, sao bác lại nhảy vào bể nước nhà em thế?

    -----
    Thoại lần này toàn câu chất thật
Website liên kết