10 Bình luận
  • farmero
    Ông nói quá chuẩn, dân mình thích cái cảm giác chiến thắng hơn là thích bóng đá thuần túy, nói thẳng ra là hiếu thắng
Website liên kết