1 Bình luận
  • signoreV
    Đậu. Ông chủ tịch này bí lú à. Tôn trọng đối thủ là phải thi đấu hết mình, đó mới đúng là tinh thần thể thao. Điều ông ông nói ra không phải là tôn trọng đối thủ, mà là thương hại.
Website liên kết