1 Bình luận
 • huydn29
  "Có một nghề bụi phấn bám đầy tay,
  Ta gọi đó là nghề cao quý nhất.
  Có một nghề không trồng cây vào đất,
  Mà cho đời những đóa hoa thơm"...

  Bài thơ hay quá!
Website liên kết