24 Bình luận
  • wallee
    Mua căn hộ 3 tỏi có claim mấy câu về hành lang đã có bảo kê gõ cửa. Méo biết dùng đồ của bác V lúc hỏng lên mạng chửi có bị gô lên đồn không?
Website liên kết