46 Bình luận
  • Hakan
    @metallicaqa chắc là bài toán hợp tác, Vin nhìn thấy những gánh nặng sắp tới, khi BDS ở cuối chu kỳ phát triển và có khoảng ít nhất 2-3 năm điều chỉnh.
    mảng sản xuất của vin đang lỗ kế hoạch ít nhất 2-3 năm.
    mảng mart đang lỗ và sẽ lỗ, nhưng là cái dễ bán nhất
Website liên kết