3 Bình luận
  • minister
    JJ ko hiểu sao 1 mình 1 ngựa sang Tàu thi hát, dàn bên Tàu đuối quá.
    Châu Á so vocal với Tây vẫn thua xa nhỉ.
Website liên kết