1 Bình luận
  • qsilk
    Rất thích xem Quang Tùng và Quang Huy bình luận. Có kiến thức, trân thật và không quá màu mè. Đội VTV bình luận màu mè, đôi khi phải rặn ra cảm xúc, nhiều khi phát ói.
Website liên kết