9 Bình luận
 • TanNg
  Đá xéo này không ăn thua, cứ dịch vụ tốt là khách hàng theo thôi.
 • conansherlin
  Khi nào VinAir cất cánh nữa thì cạnh tranh sẽ càng khốc liệt. Khách thì cứ hãng nào dịch vụ tốt là chọn thôi.
 • sinau
  Cái tựa tả thiếu đọan cuối:

  VNA:đất thì chúng tôi cũng có đấy, nhưng chỉ dùng để trồng cỏ.
Website liên kết