10 Bình luận
  • huuchien86
    Em quãng giữa 30 rồi mà người vẫn như cái que. Bụng 6 múi. Ngày xưa bị lừa là cưới vợ rồi sẽ béo. Haizz.
  • quyc3
    Tui cũng vậy, 6 múi, gầy, nhưng mà lúc trước suốt ngày cuốc đất và bửa củi nên có cơ, 33 sắp qua 34. Có thằng bạn uống bia rất nhìu nhưng người như tăm que, không có bụng phệ nha.
Website liên kết