32 Bình luận
  • Leo222
    VN mình nên gộp các đơn vị cảnh sát vào như nước ngoài ấy, chứ cstt đi bắt xe thì ko cho nhưng lại bắt csgt đi bảo vệ trật tự ????
Website liên kết