21 Bình luận
  • dongtataydoc88
    chiếc Toy chỉ là chim mồi, con Mẹc mới là con gốc. Sau khi bị lên báo, cố tình cho con Toy ra đường để thanh minh là có nhiều xe lật biển để ko còn bị dư luận chú ý.
Website liên kết