1 Bình luận
  • kekin
    Đ** bao giờ. Làm 1 chỗ được 9 năm rồi.

    À, đ** có thằng nào chưa tới 40 tuổi ở Linkhay làm được thế đâu, tin tao đi.
Website liên kết