22 Bình luận
  • VTV
    Hồng hình như ở Đo Đo là dạy tiếng Anh hay sao ấy nhỉ? hóa ra sau đó xin được học bổng trường South Wales rồi qua Anh luôn à
Website liên kết