16 Bình luận
  • phanvanhau11
    chắc phải có âm mưu sâu xa nào chứ người bình thường làm sao mà ngu như này được./?
Website liên kết