1 Bình luận
  • quaiquy
    Xưa ông cha đóng cọc để giữ nước.
    Nay tụi trẻ đóng cọc để ra nước.
Website liên kết