26 Bình luận
  • chuberong102
    Tổ tiên chưa bao giờ chấp nhận bị cai trị bởi tụi Hoa Hạ. Trước các cụ đã quyết thế, nay và sau này con cháu người Việt ta vẫn thế. Dân Việt mình được cái sông tình cảm nhưng dễ mất đoàn kết nhưng một khi đã đoàn kết được lại với nhau thì chả sợ thằng nào Kể ra mà nói thì người Việt Nam mình cũng đáng tự hào đấy chứ !!!
Website liên kết