5 Bình luận
 • thinker
  Xưa lãnh đạo cty này toàn lên bộ trưởng xây dựng, riêng bác Thăng còn lên cao hơn.
 • thinker
  Xưa lãnh đạo cty này toàn lên bộ trưởng xây dựng, riêng bác Thăng còn lên cao hơn.
 • webassembly
  Ko lỗ mới dễ vào lò ngay. Còn lỗ thì phải xem tương lai thiên địa
 • 121463
  Bác # trước làm Kế toán trưởng Sông Đà mà bác ấy phù phép tài chính Sông Đà đẹp như mơ giờ mới lòi ra thành một đống nợ xấu mất khả năng thành toán các Bank
Website liên kết