17 Bình luận
  • Scouter
    Truyện giả tưởng thôi, chứ thực tế chắc CA nó gọi hết cả đám vào xếp hàng đợi thổi
Website liên kết