2 Bình luận
  • kanishi
    Ông Nguyên Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 100 ca cấp cứu, trong đó có 20% là các ca tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ ngày 1 đến 6/1, có tổng số 530 ca cấp cứu thì chỉ có 44 vụ là tai nạn giao thông (chiếm 8,3%).

Website liên kết