1 Bình luận
  • ntvim88
    Chắc phải mua sim VNMB ủng hộ nhà mạng có công kéo giá thành xuống
    Chứ ko các bác nhà mạng lớn đã giàu rồi còn cứ đòi áp giá sàn
Website liên kết