1 Bình luận
  • kspm
    So sánh cũng hay, đôi khi biết mà để phấn đấu hơn. Nhưng kiểu so sánh này cứ như kèn cựa nhau, chả mang tính xây dựng gì cả, nên bỏ.
Website liên kết