7 Bình luận
 • HansNam
  Workshop mới nhất của Bill Gates foundation vào ngày 18/10 giả lập một vụ bùng phát coronavirus tại Nam Mỹ. Dự đoán trong 18 tháng cả thế giới sẽ có 65 triệu người chết

  http://tinyurl.com/rarz4db

  That center's latest pandemic simulation, Event 201, dropped participants right in the midst of an uncontrolled coronavirus outbreak that was spreading like wildfire out of South America to wreak worldwide havoc. As fictional newscasters from "GNN" narrated, the immune-resistant virus (nicknamed CAPS) was crippling trade and travel, sending the global economy into freefall. Social media was rampant with rumors and misinformation, governments were collapsing, and citizens were revolting.

  ...The CAPS virus—which Toner describes as a cousin of SARS, "but slightly more transmissible, like the flu, and slightly more lethal"—was presented as resistant to any existing vaccine, as scientists scrambled to come up with one. Citizens, meanwhile, were rioting over scarce access to the next best thing: a fictional antiviral known to treat some CAPS symptoms.

  That scenario, Toner says, is utterly realistic. "We don't have a vaccine for SARS, or MERS, or various avian flu viruses that have come up in the past decade," he notes. "That's because vaccine development is slow and difficult if there isn't an immediate market for it."

  In the simulation, CAPS resulted in a death toll of 65 million people within 18 months—surpassing the deadliest pandemic in history, the 1918 Spanish flu.
 • HansNam
  Workshop mới nhất của Bill Gates foundation vào ngày 18/10 giả lập một vụ bùng phát coronavirus tại Nam Mỹ. Dự đoán trong 18 tháng cả thế giới sẽ có 65 triệu người chết

  http://tinyurl.com/rarz4db

  That center's latest pandemic simulation, Event 201, dropped participants right in the midst of an uncontrolled coronavirus outbreak that was spreading like wildfire out of South America to wreak worldwide havoc. As fictional newscasters from "GNN" narrated, the immune-resistant virus (nicknamed CAPS) was crippling trade and travel, sending the global economy into freefall. Social media was rampant with rumors and misinformation, governments were collapsing, and citizens were revolting.

  ...The CAPS virus—which Toner describes as a cousin of SARS, "but slightly more transmissible, like the flu, and slightly more lethal"—was presented as resistant to any existing vaccine, as scientists scrambled to come up with one. Citizens, meanwhile, were rioting over scarce access to the next best thing: a fictional antiviral known to treat some CAPS symptoms.

  That scenario, Toner says, is utterly realistic. "We don't have a vaccine for SARS, or MERS, or various avian flu viruses that have come up in the past decade," he notes. "That's because vaccine development is slow and difficult if there isn't an immediate market for it."

  In the simulation, CAPS resulted in a death toll of 65 million people within 18 months—surpassing the deadliest pandemic in history, the 1918 Spanish flu.
 • nhadatdautu247
  Eo ôi, mong cho tất cả mọi người đều bình an
 • biitit
  Sao lũ Pháp Tân không đóng cửa biên giới với bọn Tàu nhỉ, nguy hiểm đến nhân dân Pháp yêu quý quá. Khổ thân Pháp hết cháy nhà thờ lại đến bị dịch dã.
  • XuanThuVo
   @biitit Pháp tân nhà bác nó đặt độ dịch tễ ở sân bay rồi bác nhé, gửi email cho từng người dân về cách phòng tránh dịch, lập số đường dây nóng để người dân gọi đến thay vì gọi cứu thương hay cấp cứu rồi. Dân Pháp không phải bảo cấm là được, nó biểu tình đấy!
  • biitit
   @xuanthuvo thế mà vẫn để lọt 3 người, đúng là bọn làm màu, quan liêu tắc trách, cộng đồng mạng cần cho lên giàn thiêu ngay lập tức.
Website liên kết