24 Bình luận
  • dungbeou
    Dịch bệnh có thể kéo dài 5 tháng, 10 tháng, 2 năm hoặc lâu hơn nữa, Vũ Hán, Thượng Hải và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Trung Hoa quyết không sợ! Không có gì quý hơn sức khỏe và sự bình an. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
  • huyhoiham
    @dungbeou học văn mẫu nhiều quá. 5đ về chỗ
Website liên kết