2 Bình luận
 • dangquang1020
  TQ sẽ gieo rắc mầm bệnh khắp thế giới, sau đó bán thuốc chữa
  • kokomi
   @dangquang1020: Không chỉ thuốc mà rất nhiều thiết bị y tế, máy thở, máy quyét thân nhiệt .....
   Mà giờ covid-19 có nguy cơ thành cúm mùa thì xác định là còn dài hơi lắm.
Website liên kết