1 Bình luận
  • phonglee2404
    Lẽ ra luật nên giáo dưỡng và chờ tới tuổi hình sự đem ra xét xử chứ tội này quá nặng. Chưa tới 14t đã giết 2 người. Man rợ quá.
Website liên kết