1 Bình luận
  • vn_forest
    Lãnh đạo phòng GD ở Nghệ An có cái sĩ diện hảo và có tính tự nhục cao?
    Báo chí nên nện cho chừa cái bệnh vu vơ đó đi.
Website liên kết