7 Bình luận
 • vcd2403
  Tw lấy từ báo cáo của hồ bắc -.-
 • graprex
  Địa phương công bố nhiều bị TW chửi cho tội làm hỗn loạn. Đổi cách tính nọ kia sao cho ít.
  TW thì thấy số này đột biến thấp quá, nói thế giới nó lại chẳng tin nên đơm thêm 1 ít xong bắt địa phương sửa.
  Số lấy từ địa phương ra, chứ TW mà có số giải tán địa phương đi.
 • webassembly
  TW có chỉ tiêu cho địa phương, nếu ko đủ hay ko đạt thì chỉnh lại cho phù hợp với chủ trương của TW.
 • 247az
  Vậy cuối cùng là số nào đúng đây
 • TanNg
  Thực ra kiểu cũ hợp lý hơn, còn nghi nhiễm để có chế độ điều trị hợp lý thì đặt cho nhóm đó một category mới. Dễ theo dõi và hình dung hơn.
Website liên kết